Mimi kara oboeru Choukai N3

3,246 total views, 4 views today

Book Cover: Mimi kara oboeru Choukai N3
Part of the Mimi kara oboeru N3 series:

耳から覚える聴解トレーニングN3

Vui lòng nhập tên và địa chỉ email, hệ thống sẽ tự động gửi link google drive ngay tới email của bạn.

Name *

Email *

Reviews:My Linh wrote:

Không dễ nhưng cực kì bổ ích.

Trung Hieu wrote:

Cuốn sách cung cấp hàng loạt các bài tập phong phú, đa dạng để làm quen với đề thi.


Sách luyện thi N3 Mimikara oboeru Nghe hiểu là cuốn sách bài tập được sử dụng cho việc luyện nghe của kỳ thi Năng lưc Nhật ngữ mới bắt đầu từ năm 2010. Kỳ thi mới bao gồm khác nhiều dạng câu hỏi và đánh giá khả năng nghe hiểu theo nhiều cách khác nhau.

Sách luyện thi N3 Mimikara oboeru Nghe hiểu gồm 3 phần

– Phần 1: Luyện tập từng kỹ năng. Phần này bao gồm nhiều bài tập nhằm giúp bạn học đạt được những kỹ năng cần thiết để có thể trả lời các câu hỏi trong đề thi một cách chính xác nhất. Sách luyện thi N3 Mimikara oboeru Nghe hiểu đưa ra có 4 loại bài tập: luyện nghe âm; luyện nghe từ; luyện nghe ngữ pháp và luyện nghe hiểu theo cảm xúc của người nói.

– Phần 2: Luyện tập tổng hợp. Sau khi học xong một kỹ năng, bạn học sẽ được luyện tập tổng hợp về kỹ năng đó. Những bài tập này được phân bổ ở phần cuối cùng của mỗi chương. Và đặc biệt, nhằm giúp bạn học làm quen nhanh với dạng đề của bài thi, tất cả các bài tập trong phần ôn luyện này đều được xây dựng theo cấu trúc của đề thi.

– Phần 3: Đề thi mẫu. Nhóm tác giả đã đưa ra các đề thi mẫu với cấu trúc, bố cục hoàn toàn giống với đề thi thực tế. Nhờ đó mà bạn học sẽ dần dần làm quen với dạng đề, kiểm tra đánh giá khả năng trước khi tham dự kỳ thi. Làm đề trước khi kỳ thi là một bước vô cùng quan trọng.