NIKKO E IKITAI-DESU : Tôi muốn đi Nikko

6,310 total views, 2 views today

日光へ行きたいです

(Tôi muốn đi Nikko)

Em gái của Lerner – Margaret viết thư nói rằng cô sẽ tới Nhật Bản vào tháng tới. Tanaka và Yoshida, đồng nghiệp của Lerner, đang tranh luận xem nên đưa cô ấy đi thăm thắng cảnh nào trước. Lerner nhắc lại câu Margeret nói trong thư :

Nikko-e ikitai-desu
Nghĩa là « cô ấy muốn đi Nikko ».

Nhưng chị Yoshida nói : « Ara, Raanaa-san mo?» (Ồ, anh cũng muốn thế à), rõ ràng chị đang nghĩ câu nói của Lerner là “Tôi muốn đi Nikko”. Nhớ lại trước đây Lerner từng được dạy là không nên đề cập đến chủ ngữ của câu trừ khi muốn nhấn mạnh nó. Liệu anh phải bắt đầu câu bằng “Imooto-wa…” (Em gái tôi…) để tránh hiểu lầm?
Thực ra Yoshida đã có thể hiểu đúng ý nếu Lerner nói:

Nikko-e ikitgatte-imasu.
日光へ行きたがっています。
(Cô ấy muốn đến Nikko)

Những từ kết thúc bằng “-tai” biểu thị mong muốn của người nói trong khi kết thúc bằng “-tagaru” thể hiện mong muốn của người khác. Thế nên “ikitai-desu” nghĩa là “tôi muốn đi”, còn “ikitagatte-imasu” nghĩa là “cô ấy/anh ấy/ họ muốn đi”.

Một cách tương tự, những từ thể hiện cảm xúc của người nói thì không được dùng để đề cập đến người thứ ba. Lấy ví dụ, “Ureshii-desu” và “Kanashii-desu” nghĩa là “Tôi thấy vui”/”Tôi đang buồn”; nhưng sẽ không đúng nếu nói “Yoshida-san wa ureshii-desu” hoặc “Imooto wa kanashii-desu”. Khi nói đến người khác, bạn phải thay đổi phần cuối của câu như sau:

Yoshida-san wa ureshi soo-desu
(Chị Yoshida có vẻ vui)

Imooto wa kanashi soo-desu
(Em gái tôi có vẻ buồn)

Một người không thể hiểu rõ cảm xúc của người khác một cách chắc chắn, anh ta chỉ có thể đánh giá qua vẻ bề ngoài. Nói cách khác, trongtiếng Nhật bạn không thể nói là ai đó vui mà chỉ có thể nói là anh ta có vẻ vui.
Quay lại sự khác biệt giữa “ikitai” và “ikitagaru”, về logic cũng như trên, chỉ có người nói mới biết anh ta muốn làm gì, muốn đề cập đến người khác thì phải dùng “tagaru”.

Sự khác biệt trong cách nói đến chính người nói và người khác giúp ta có thể lược bỏ chủ ngữ của câu trong tiếng Nhật mà không bị hiểu lầm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *