YOMOU-TO OMOIMASU : Tôi nghĩ mình sẽ đọc chúng

8,278 total views, 4 views today

読もうと思います

(Tôi nghĩ mình sẽ đọc chúng)

Mấy hôm trước, anh Lerner mang về nhà đống giấy tờ mà anh không đủ thời gian đọc ở công ty. Khi đang sắp xếp chúng thì anh Takada đến rủ anh Lerner đi đâu đó. Lerner chỉ vào chồng tài liệu và nói:

Konban yomu-to omoimasu.
今晩読むと思います。

với ý nghĩa “Tôi nghĩ tôi sẽ đọc chúng tối nay.” Nhưng Takada không hiểu ý anh và hỏi: “Dare ga?” (Ai sẽ đọc cơ?). Lerner băn khoăn tại sao Takada lại hỏi vậy; nhiều người từng bảo anh rằng trong câu tiếng Nhật thì chủ ngữ có thể được lược bỏ khi hai bên đều đã hiểu rõ ngữ cảnh cơ mà.
Thật ra, nếu Lerner nói:

Konban yomou-to omoimasu.
今晩読もうと思います。

thay vì “Konban yomu-to omoimasu” thì Takada đã hiểu ngay rồi.
“Yomu-to omoimasu” có nghĩa là người nói nghĩ rằng một ai khác sẽ đọc tài liệu, chứ không phải bản thân anh ta sẽ đọc.

Để cho biết ý định của chính mình, ta phải dùng một thể khác của động từ ở trước “~to omoimasu”. Thể này thường được gọi là “động từ thể ý chí”; thể ý chí của “yomu” (đọc) là “yomou”, của “iku” (đi) là “ikou”.

Người Nhật lược bỏ chủ ngữ của câu bất cứ khi nào có thể, nhưng có những quy tắc và phương thức để tránh sự hiểu nhầm hay sự mơ hồ khi trong câu không có chủ ngữ. Việc sử dụng một cách đa dạng các thể của động từ chính là một trong những phương thức ấy. “Yomou-to omoimasu” và “Yomu-to omoimasu” là 2 câu hoàn toàn khác nhau, giống như “Tôi nghĩ tôi sẽ đọc chúng” và “Tôi nghĩ anh ấy sẽ đọc chúng” vậy.
Nếu được hỏi về dự định cho ngày mai và bạn trả lời:

Tsuri-ni iku-to omoimasu.
つりに行くと思います。

để cho biết bạn sẽ đi câu cá, thì người nghe sẽ thấy hơi lúng túng. Mặc dù trong hoàn cảnh này, rõ ràng là bạn đang nói đến bản thân mình, nhưng câu này nghe vẫn khá kì lạ, vì cứ như thể là bạn đang nói về ai khác vậy.
Phải đặc biệt cẩn thận khi muốn nói rằng bạn vẫn chưa biết về dự định của mình. Nếu bạn nói:

Tsuri-ni iku-to omoimasu-ga, yoku shirimasen.
つりに行くと思いますが、よく知りません。

thì nó sẽ khiến người nghe càng thấy khó hiểu hơn vì chắc chắn câu này có nghĩa lf bạn đang nói về dự định của người khác. Thay vào đó bạn nên nói:

Tsuri-ni ikou-ka-to omoimasu-ga, mada yoku wakarimasen.
つりに行こうかと思いますが、まだよく分かりません。

(Tôi nghĩ có lẽ mình sẽ đi câu cá, nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn. – từ “ka” được thêm vào sau “ikou” để biểu thị sự không chắc chắn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *